Langue FR NL

Welkom tot EduCode

Brussel, België
27-29 augustus 2018

Bozar, ESI & ISIB
Koninklijke academie

Een internationale conferentie om de interesse van alle belanghebbenden bij het onderwijs te informeren, te onderwijzen en te betrekken bij de digitale uitdagingen.


About d'EduCode

EduCode is de eerste editie van een jaarlijks internationaal symposium gewijd aan digitaal onderwijs, praktijk en onderzoek. Het is het resultaat van samenwerking tussen verschillende belangrijke digitale spelers in België en in het buitenland.

Digitale technologie vormt de kern van veranderingen in een globale samenleving, veranderingen die we allen moeten ondergaan. Dit is een enorme uitdaging voor onze samenlevingen en we hebben geen andere keuze dan als reactie daarop onszelf te informeren en onszelf bij te scholen om daarop te reageren. Deze veranderingen zullen onvermijdelijk een aanpassing van het onderwijs met zich mee brengen. Die evolutie van het onderwijs moet beetje bij beetje doorgevoerd worden, maar met een duidelijk doel voor ogen

We komen dagelijks in contact met digitale technologie, en we kunnen haast niet meer zonder vele voordelen die het ons levert. Het doet ons hopen, bijvoorbeeld hoop op medische behandelingen die tot nog toe buiten ons bereik waren, maar boezemt ook vrees in.

Digitale technologie leidt tot een nieuwe relatie tot kennis, die zelf ook diepgaande effecten heeft op de samenleving. Kennis op zich is inderdaad niet langer alleen in boeken te vinden of het voorrecht van enkele ingewijden. Het is onmiddellijk binnen handbereik via een zoekopdracht op de online mobiele apparaten. Die online informatie is vaak nauwkeuriger en actueler dan de informatie dan wat we van buiten zouden geleerd hebben. In zo'n context is de rol van leerkrachten verandert. Soms wordt gevreesd dat men zijn job zal verliezen ten voordele van zogenaamde intelligente machines. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele mensen vrees koesteren jegens die technologie, angsten die ons niet mogen verlammen. Kortom, de alomtegenwoordige digitale technologie induceert diepgaande veranderingen in ons leven die op zijn minst geïdentificeerd moeten worden om ze te kunnen begrijpen en verstandig te gebruiken of ze te bekritiseren.

In het tijdperk van alomtegenwoordige informatica, moeten leraren digitale technologieën kunnen gebruiken en integreren in hun cursussen. Begrijp ons niet verkeerd: we blijven overtuigd dat het gebruik van klassieke middelen zoals pen, papier enz. nuttig tot zelf essentiële middelen zijn tot het ontwikkelen van vaardigheden zoals het schrijven van teksten, het synthetiseren van ideeën. Maar het is belangrijk dat kinderen en leerlingen in het algemeen, net als hun leraren, op hun gemak zijn met digitale technologieën. Dat ze zich weten te redden met computers en mobiele apparaten, dat ze met die middelen kunnen zoeken, zich kunnen ontplooien, creëren, uitvinden. En dat ze over de beperkingen en bedreigingen kunnen nadenken maar even zeer problemen, uitdagingen, kansen en deze hulpmiddelen in hun leven integreren om beter te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Dit wordt gerealiseerd door specifieke opleidingen, trainingen en een opening naar de digitale wereld wat een van de doelstellingen is van de conferentie.

Het colloquium Educode.be vindt plaats van 27 tot 29 augustus 2018 op verschillende locaties in Brussel binnen een straal van 500 meter rond het Koninklijk Paleis en het Federaal Parlement.

Wij willen iedereen er ten slotte op wijzen dat de organisatie van deze lezingen volledig het werk is van vrijwilligers. Alle hulp is welkom. Uw hulp zal erg geapprecieerd worden indien je bijvoorbeeld wilt helpen met de organisatie, de vertaling van de site en documenten, de verspreiding van informatie en uitnodigingen, de organisatie of het voorstellen van de workshops op dinsdag 28 en wetenschappelijke uitwisselingen op 29 augustus. Uiteraard zijn alle giften ook welkom. Tot dan kunnen alle voorstellen voor hulp worden verzonden naar jeveuxaiderATeducode.be


Overzicht van het programma

Vendredi 27

Maandag 27 augustus 2018 aan de Bozar, Ravensteinstraat: docenten, directies en het grote publiek kunnen lezingen, een rondetafel, reflectieworkshops bijwonen om deze nieuwe wereld, zijn uitdagingen en kansen te begrijpen. De lezingen zijn open voor het grote publiek. De dag wordt afgesloten met een symfonisch concert.


Deelnemers


Tentoonstellingen

Tijdens de koffiepauzes en maaltijden krijgen verschillende actoren inclusief digitaal onderwijs, in België en in de landen die op de conferentie vertegenwoordigd zijn, de kans om hun realisaties voor te stellen. We denken daarbij aan verenigingen en scholen.

Dit zou een gelegenheid moeten zijn voor leerkrachten, hun directies, verkozen ambtenaren en hun teams, en openbare autoriteiten om te leren over de grote diversiteit aan ICT gebruikers in de schoolcontext.

Die ICT coördinatoren en andere belanghebbenden in ICT kunnen ondersteuning bieden in de complexe taak zowel leerkrachten als leerlingen te begeleiden, opleidingen aan te bieden tot het gebruik van ICT in het onderwijs.


Partners

Mensen die meewerken tot de conferentie zijn allemaal overtuigd van het belang van de opzet van die conferentie en willen bijdragen tot het welslagen van het opzet met de middelen die ze hebben. Sommigen zullen financieel bijdragen, anderen zullen zich inzetten tot het bekend maken van de conferentie en het verspreiden van informatie omtrend de conferentie. tenslotte hebben we leden van de organisatie die de ateliers en workshops willen omkaderen en de tentoonstelling helpen realiseren...Onze partners

Inschrijving

Zich inschrijven zal zeer binnenkort beschikbaar zijn. U kunt zich al aanmelden via het onderstaande formulier.

Praktische informatie

Brussel, als kleine wereldstad, is in het centrum van het culturele, economische en politieke leven van België. Ze huisvest de Europese instellingen alsook de permanente zetel van de NATO.

Tijdens uw verblijf zult u enkele mooie plaatsen kunnen bezoeken en in hotels kunnen verblijven met alle faciliteiten die u wenst.


PLaats

HE2B-Defré

Avenue Defré 62 à 1180 Bruxelles (Uccle)

Meer info

Hotel, herberg


BRU XEL LES


Brussel is niet alleen de hoofdstad van België en van Vlaanderen, maar ook dat van Europa. De wereldberoemde middeleeuwse marktplaats van Brussel, met haar vele voorgevels uit de zeventiende eeuw is dagelijks het toneel van een bloemenmarkt. In 2006 is het Atomium, na een grondige restauratie, heropend. Het Atomium, `de Brusselse Eifeltoren' biedt een spectaculair zicht op de stad. Liefhebbers van architectuur mogen de kans niet missen het Hortamuseum te bezoeken. Wie van het uitgangsleven geniet mag dan de buurt van Sint Gorix niet links laten liggen. De buurt van Sint Katelijne zal je verleiden met de vele visrestaurants. Het centrum van de stad zal je beter te voet bezoeken, of met openbaar vervoer.Een voorstel indienen

Le Lorem Ipsum est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser un livre spécimen de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme Aldus PageMaker.


Pers

Een persconferentie wordt gehouden op maandag 7 mei 2018

Documents

Contact

Denis Longrée

Contact avec animateurs d'ateliers

  • denis@educode.be

Éric Robette

Organisateur local

  • erobette@he2b.be

Fiorella Germeau

Contacts avec IFC

  • fiorella.germeau@ulb.be

Françoise Bols

Contact conférenciers

  • fbols@he2b.be

Nicolas Pettiaux

Initiateur et coordinateur

  • 0496 24 55 01
  • nicolas@educode.be

Serge Smeesters

Graphisme et mise en page des outils de communication

  • serge@educode.be